Centre d'Artteràpia · Girona

L’Artteràpia és un abordatge terapèutic que utilitza els llenguatges artístics com a mitjà principal de comunicació. Té per objecte la integració emocional en la persona mitjançant allò que n’és més genuí, les seves capacitats de creació. Quan es produeixen efectes d’integració emocional, la persona és capaç de produir canvis en si mateixa i de construir la realitat que l’envolta tot adaptant-la a les seves pròpies capacitats. D’això se’n deriven guanys tant per la persona com pel medi social on aquesta desenvolupa la seva existència.

L’ “American Art Therapy Association” defineix artterapia com “l’ús terapèutic de l’acte creatiu artístic, emmarcat dins d’una relació professional, i que es dirigeix a persones en dificultat, que pateixen malalties, tenen problemes vitals o han viscut situacions traumàtiques. A través de crear i reflectir en els processos i objectes artístics, les persones poden incrementar la consciència d’un mateix i del altres davant els símptomes, l’estrès i les experiències traumàtiques, millorar les capacitats cognitives, i gaudir dels plaers reafirmadors de vida que aporta el fer artístic”.

A Anglaterra  l’Artteràpia forma part del Sistema de Salut Públic Oficial.

“Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo.”  DONALD WINNICOTT

L’Area d’Artteràpia us ofereix tot l’any:

  • SESSIONS INDIVIDUALS per a persones que demanden un procés personal. Es realitzen sessions setmanals o quinzenals. Disposem de varis artterapeutes.
  • SESSIONS DE GRUP d’entre 4 i 8 persones. Una sessió per setmana. El treball artterapèutic en grup és un treball ric que permet posar en relació allò que cada persona porta amb els altres.
  • Tallers “IN”, és a dir dins del centre. Programats per nosaltres o a demanda.
  • Tallers “OUT”, tallers fora de La Bullidora que realitzem a entitats, escoles, cases particulars i empreses.

Metodologia artterapèutica

El mètode artterapèutic està basat en dos eixos. L’un el forma el treball que es desenvolupa amb diferents llenguatges artístics. Els més coneguts derivats de les arts plàstiques com la pintura, l’escultura, el dibuix, la fotografia, etc., però també els derivats de les arts escèniques, com el teatre, la dansa, la música, o els que neixen de la literatura, com l’escriptura creativa.

En el procés artterapèutic, els diferents llenguatges artístics son el mitjà privilegiat que serveix per endegar processos transformadors i d’acompanyament amb les persones que es troben en necessitat d’ajuda.

L’altre eix és aquell que es realitza a partir de la relació entre usuari i terapeuta. Aquell que neix del treball amb la transferència i de la creació del nou vincle terapèutic entre artterapeuta i la persona en acompanyament. L’artterapeuta procura facilitar les condicions, per tal de que la persona pugui tornar a connectar amb el seu potencial com a creador i transformador de sí mateix i de la realitat que l’envolta.

Què es pretén amb el treball artterapèutic?

Per exemple tornar a una cruïlla antiga en la que encara els símbols no estaven del tot quallats.

Connectar amb aquell lloc, més enllà de la consciència rígida, i amb aquell moment, previ als fets traumàtics, per tal de poder caminar altres possibilitats que no es varen poder conèixer.

Winnicott parlava de que el joc oníric, aquell que no te normes, era el mitjà privilegiat per a la recerca de la persona, i deia que potser tan sols en ell, l’adult o el nen estaven en llibertat de ser creadors. Així, el joc creatiu i el procés de transformació constant de la obra pròpia, acompanyats amb un sosteniment professional lliure d’interpretacions i judicis, permet alliberar-se per després emmirallar-se i realitzar una “relectura” de les imatges, de les accions, de les paraules i de sí mateix.

Les dificultats personals, socials, educatives, laborals, etc., així com els desitjos i les incògnites que ens menen a cercar altres formes de comunicació amb nosaltres mateixos i amb els altres, troben, en les diferents produccions artístiques que es realitzen en el taller art-terapèutic, el suport per poder desenvolupar un recorregut simbòlic, que ens permet fer canvis en la nostra vida i de vegades fins i tot guarir-nos.

Les persones canviem en la mesura en que som capaços de trobar i desenvolupar creativament les nostres potencialitats, i l’artteràpia el que fa, és facilitar les condicions per trobar aquest potencial creatiu que està en cadascú.

¿PER A QUI?

L’Artteràpia pot ser per a tothom. Persones que es troben en moment de recerca i creixement personal, o bé persones que es troben en un moment de dificultat o malaltia i necessiten suport per poder seguir endavant i recuperar el camí.

¿SESSIONS INDIVIDUALS O DE GRUP?

L’artteràpia es pot realitzar en sessions individuals o bé de grup. Els grups poden ser de persones que tenen entre elles algun tret vital o interès comú. Així podem trobar diferents col·lectius: Dones, Gent Gran, Infància, Empresa, Depressió, Ansietat, Víctimes de Violència, Drogodependències, Processos de Dol, Estres, Salut Mental, Disminucions Físiques o Psíquiques, etc.

Història de l’Artteràpia

L’Artteràpia neix a finals del s.XIX arrel de l’interés que suscitaren en alguns psiquiatres els treballs artístics que realitzaven alguns pacients, – recordar la col·lecció Prinzhorn-, i el seu possible efecte terapèutic. De la investigació teorico-pràctica de la relació entre els processos creatius i el processos de millora i recuperació dels pacients, en sorgí amb el temps una metodologia pròpia que es va anar consolidant fins els nostres dies.

En aquests moments l’Artteràpia és una disciplina i una professió àmpliament reconeguda als EEUU i a la Gran Bretanya, on fins i tot és coberta per la seguretat social, i creix amb força arreu del món.

La Bullidora

A La Bullidora hi realitzem activitats educatives, formatives i terapèutiques. Totes elles treballen basades en marcs teòrics solvents que pensen al voltant del “ser creador” i “les capacitats creatives” de l’ésser humà.

El món de les Belles Arts i les Arts Escèniques, l’Artteràpia, les tècniques de Solució Creativa de Problemes, les manualitats...

Totes elles al servei del més important... la persona.

Segueix-nos a Facebook...

...o a Twitter

El perquè del nom:

"Que com és que li vaig posar de nom La Bullidora? Doncs no va ser fàcil... vàrem fer moltes llistes! Jo cercava el nom d'un recipient o un recinte, un lloc que permetés que les coses passessin, però sense condicionar o influenciar. El nom d'una cosa que pogués contenir i acollir.
Una una Kettel, serveix tansols per escalfar l'aigua del te. Hi poses aigua i en surt aigua, però en un estat una mica diferent, més calentona i fins i tot amb bombolletes!
I aixó és el que passa a La Bullidora, hi entren persones i en surten les mateixes persones, però en un estat diferent. Nosaltres no les transformem, tansols oferim un espai on fer-se preguntes i mirar de trobar respostes. " Mònica